Otwarcie drugiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Rzeszowie

Niedawno, dokładnie w poniedziałek, miało miejsce uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w rzeszowskim szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), położonym przy ulicy Krakowskiej. Jest to już drugi oddział tego typu funkcjonujący w Rzeszowie, który będzie służył mieszkańcom całego regionu, dostarczając szybkiej i profesjonalnej pomocy medycznej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy znajduje się w jednym ze skrzydeł rzeszowskiego szpitala MSWiA. Początek prac budowlanych przypadł na 2015 rok, co oznacza, że proces tworzenia tej cennej dla lokalnej społeczności instytucji trwał już kilka lat.

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, z nieukrywaną radością podkreślała swoją rolę w uruchomieniu nowego Oddziału Ratunkowego podczas ceremonii otwarcia. W kwietniu br. zadeklarowała realizację tego projektu już na czerwiec, a teraz z satysfakcją stwierdziła, że cele zostały osiągnięte. Wojewoda Kubas-Hul wielokrotnie akcentowała, że wdrażanie drugiego SOR-u to jeden z jej priorytetów. Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców to kwestia bezwzględnie priorytetowa – to były jej słowa podczas uroczystości.