Śmierć ks. Władysława Kenara, wybitnego duchownego z Łańcuta: Wspomnienie współpracowników i uczniów

Wieczorem 28 maja od nas odszedł ksiądz Władysław Kenar, który przez swoje 87 lat życia, poświęcił 63 lata służbie kapłańskiej. Jego pogrzeb odbył się w Farze w Łańcucie, gdzie mszę świętą celebrowano pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity przemyskiego, Adama Szala. W uroczystości tej wzięli również udział inni duchowni.

Do grona koncelebrantów należeli m.in. kolega rocznikowy zmarłego księdza, biskup Edward Frankowski – obecnie na emeryturze, który w przeszłości pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej. Obecny był również jeden z uczniów ks. Kenara – biskup Marian Buczek, senior diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, oraz wielu innych księży.

Podczas ceremonii pogrzebowej arcybiskup Adam Szal podkreślił wyjątkowość postaci ks. Kenara. Określił go jako kapłana według Bożego Serca; człowieka, który nie tylko głęboko kochał Chrystusa i Jego Matkę, ale także był oddany Kościołowi założonemu przez Chrystusa. Zaznaczył, że ksiądz Kenar aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła, służąc na różnych stanowiskach duszpasterskich. Szczególnie mocno związał się jednak z parafią w Łańcucie.