Oświatowy personel administracyjny z wyższym wykształceniem domaga się podwyżek

Pracownicy administracji oświaty, osoby z wyższym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym na swoim koncie – sekretarka, księgowa, informatyk – otrzymują wynagrodzenie na poziomie najniższej krajowej. W związku z tym, zaalarmowani niesprawiedliwością finansową, zdecydowali się napisać list do prezydenta miasta, w którym wyrażają swoje niezadowolenie i postulują o podwyżki.

Z początkiem 2024 roku doszło do znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w Polsce, które teraz wynosi około 4,2 tysiąca zł brutto. Mimo to, wiele osób pracujących w miejskich jednostkach oświatowych, wciąż otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim osób z wyższym wykształceniem, które ukończyły dodatkowe studia podyplomowe i mają wieloletnie doświadczenie na stanowiskach specjalistycznych.

Obecnie niewiadomym jest, czy starania pracowników o wprowadzenie podwyżek przyniosą oczekiwany efekt. Sytuacja wymaga pilnej interwencji i jest to problem, który powinien być rozwiązany jak najszybciej.