Plan inwestycyjny Przemyśla na 2024 rok: przekroczenie progu 100 milionów złotych

W roku 2024, administracja miejska Przemyśla planuje zainwestować sumę przekraczającą 100 milionów złotych w różne projekty. Niektóre z tych przedsięwzięć będą kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań, podczas gdy inne będą startowały od podstaw. Na czele tej imponującej listy stoi plan budowy kompleksu basenowego, której koszt wyniesie 74 miliony złotych.

Dzięki współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, udało nam się przygotować listę najbardziej kosztownych projektów, które miasto ma zamiar rozpocząć lub kontynuować w nadchodzącym roku. Bez wątpienia, najważniejszym i najdroższym przedsięwzięciem jest budowa kompleksu basenów przy ulicy Sanockiej.