Marcin Kowalczyk obejmuje funkcję wiceburmistrza Miasta Łańcuta

Do grona zarządu Miasta Łańcuta dołączył nowy członek. Marcin Kowalczyk został wyznaczony na stanowisko wiceburmistrza, gdzie będzie pełnił rolę zastępcy Damiana Szubarta – burmistrza miasta.

Kowalczyk jest uczonym posiadającym dyplom absolwenta Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Specjalizuje się w dziedzinie fizyki komputerowej. Na przestrzeni ostatnich 20 lat mieszkał w Łańcucie, stając się integralną częścią społeczności miasta.

Swoje profesjonalne doświadczenie zdobywał pracując zarówno dla sektora prywatnego, jak i samorządu. W ciągu 22 lat swojej kariery zawodowej w Fabryce Wódek Polmos Łańcut (która później została przekształcona w BGW), Kowalczyk nabył praktyczne umiejętności związane z administrowaniem środkami trwałymi. Podczas realizacji projektu modernizacyjnego zakładu w latach 2016-2017, poszerzył swój zakres umiejętności o prowadzenie inwestycji.

Na stanowisku kierownika Działu Utrzymania Ruchu, Kowalczyk odpowiadał za zapewnienie ciągłości produkcji przez skuteczny nadzór techniczny nad instalacją destylacji. Brał także aktywny udział w inicjatywie uruchomienia kotłowni parowej na terenie zakładu w ubiegłym roku. Od października 2023 pełnił obowiązki prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzwierzyniec”.