Zmiana na stanowisku dyrektora w Zamku Łańcut

Rozpoczęła się nowa epoka w działalności jednego z najważniejszych zabytków na Podkarpaciu – Zamku w Łańcucie. Punkt zwrotny stanowi objęcie stanowiska dyrektora przez dr Piotra Szopę. W malowniczych wnętrzach zamkowych, nowy dyrektor miał okazję spotkać się z pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi. Z rąk dr Szopy, muzeum otrzymało dwa cenne eksponaty, które nowy dyrektor przekazał placówce.

Podczas uroczystego otwarcia swojej kadencji, dyrektor Szopa skierował słowa wdzięczności do swoich poprzedników: dyrektora Krzysztofa Żabi i wieloletniego dyrektora Karola Wita Wojtowicza za ich poświęcenie i pracę wkładaną w rozwój zamku. Wyraził zobowiązanie do kontynuowania rozpoczętych działań, a także intencję wprowadzenia nowych inicjatyw kulturalnych z myślą o przyciągnięciu jeszcze większego grona odwiedzających. Dyrektor Szopa podkreślił znaczenie Zamku jako centrum kultury i edukacji na mapie regionu, zachęcając jednocześnie lokalną społeczność do aktywnego udziału w życiu placówki.

Podczas uroczystości, dr Szopa docenił także rolę pracowników Zamku w kształtowaniu prestiżu placówki. Podkreślił, że to ich zaangażowanie i pasja przyczyniają się do tworzenia unikalnej atmosfery tego miejsca. Zarówno na skalę europejską, jak i być może światową, Zamek w Łańcucie jest symbolem dumy i wizytówką regionu podkarpackiego – mówił nowy dyrektor, dziękując obecnym na spotkaniu pracownikom.