Polskie skanseny. Markowa. Łańcut i okolice

Podkarpacie może pochwalić się ciekawymi zabytkami ludowej architektury. Jednym z tych miejsc, którym warto uważniej przyjrzeć się w trakcie wycieczki w rejonie Łańcuta, jest skansen w miejscowości Markowa. Co warto wiedzieć na temat tego muzeum?

Muzeum.

Skansen w Markowej przypomina o historii wsi oraz o jej kulturze. Wiadomo, że miejscowość ta istniała już w XIV wieku, a jej pierwszymi mieszkańcami byli osadnicy z Górnej Saksonii, Łużyc i Dolnego Śląska. Kto chce poznać dzieje wsi, ten powinien zwiedzić tutejszy skansen. Muzeum to powstało w latach 80. XX wieku z inicjatywy działaczy Towarzystwa Przyjaciół Markowej. To oni zebrali i udostępnili zabytki architektury, dzięki której turyści mogą dowiedzieć się, jak wyglądało życie w tej części Podkarpacia na przełomie XIX i XX wieku. Chata, stajnia, wiatrak, spichlerz, zabytkowe ule – oto kolekcja, która przyciąga turystów do tego muzeum. Tu każdy może zobaczyć, jak żyli bogaci, a jak biedni chłopi, może też przy okazji zdobyć wiele ciekawych informacji na temat czasów II wojny światowej. Markowa jest przecież jedną z tych miejscowości, których mieszkańcy ukrywali Żydów w swych domach, a o czym przypomina m.in. pobliski Muzeum Polaków Ratujących Żydów.

Podkarpacie.

Podkarpacie było niegdyś doprawdy zróżnicowane pod względem kulturowym, wyznaniowym i etnicznym. Dzisiaj sytuacja prezentuje się jednak zgoła odmiennie, a przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce na krótko po zakończeniu II Wojny Światowej. Mowa tu więc o przesiedleniach. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, gdy wiele rodzin zostawało ze sobą zwyczajnie rozdzielonych.