Podkarpackie zabytki na Liście UNESCO!

Podkarpacie to unikatowy wręcz region w naszym kraju, który wyróżnia się pod wieloma względami. Bogata flora i fauna, ciekawa historia, mnogość zabytków i unikalna, regionalna kultura, jakiej nie sposób spotkać nigdzie indziej. Województwo podkarpackie ma wiele do zaoferowania, a dowodem na to niech będą liczne rzesze turystów, którzy corocznie odwiedzają ten majestatyczny region. W tym artykule przedstawimy o najciekawszych zabytkach Podkarpacia, które znalazły się na zaszczytnej Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kościół w Haczowie.

Umiejscowiony w niewielkiej miejscowości Haczów drewniany kościół w stylu gotyckim jest jednym z największych skarbów Podkarpacia. Uroczyste zakończenie jego budowy przypisuje się na rok 1459. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie od roku 2003 znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. O wartości tej świątyni może świadczyć oświadczenie UNESCO – jest to najstarszy, największy oraz jeden z najlepiej zachowanych kościołów gotyckich w całej Europie, o niemal wręcz niezmienionej konstrukcji i bogatym – cennym pod względem walorów historycznych – wnętrzu.

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu.

Jest to najstarsza, a jednocześnie najlepiej zachowana cerkiew drewniana w całej Polsce. Oprócz zasłużonego i zaszczytnego miejsca na Liście UNESCO, świątynia ta wpisana została również do międzynarodowej listy World Monuments Fund. Cerkiew najprawdopodobniej powstała w XVI wieku. Podobnie jak wspomniany wyżej kościół, również i ona jest budowlą o tak zwanej konstrukcji zrębowej. Ciekawostką jest fakt, że oprócz funkcji czysto sakralnych, cerkiew ta pełniła również rolę warowni, w której schronienie znaleźć mogli okoliczni mieszkańcy w trakcie najazdów tatarskich na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów.