Trzecia Sesja Rady Miasta Łańcuta IX kadencji zaplanowana na 27 czerwca

Zarząd Miasta Łańcut serdecznie zaprasza na trzecią sesję Rady Miasta, która odbędzie się dnia 27 czerwca o godzinie 16:00. Miejscem, w którym zasiądą radni IX kadencji, jest Miejski Dom Kultury znajdujący się na ulicy Kościuszki pod numerem 15. Spotkanie będzie miało miejsce na drugim piętrze budynku.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad, jaki czeka uczestników sesji. Pierwszym punktem programu będzie jej oficjalne otwarcie, a następnie przyjęcie planu obrad. Trzeci punkt to omówienie i przyjęcie Protokołu Nr I/2024 z pierwszej sesji oraz Protokołu Nr II/2024 z drugiej sesji Rady Miasta Łańcuta.

Później planowane jest przedstawienie informacji na temat rozpatrzenia kilku sprawozdań z działalności różnych instytucji i programów za rok 2023. Będą to między innymi sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oceny zasobów pomocy społecznej gminy, realizacji zadań wspierających rodzinę czy też potrzeb związanych z ich realizacją na terenie miasta.

Dodatkowo, radni wezmą pod uwagę sprawozdania dotyczące średniej wysokości wynagrodzeń nauczycieli, działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury. Będzie również czas na omówienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ostatnim punktem porządku obrad będzie rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dobra publicznego.