Trzeci nieograniczony przetarg na nieruchomości w Soninie i Głuchowie zapowiedziany przez Wójta Gminy Łańcut

Wójt Gminy Łańcut poinformował o planach przeprowadzenia trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego. Proces sprzedaży obejmie nieruchomości gruntowe, które nie są zabudowane, lokalizowane w dwóch miejscowościach – Głuchowie i Soninie.

Zasoby gruntowe w Soninie, które mają zostać zbywane podczas przetargu, opisuje się następująco: działka nr 1415 o powierzchni 0,15 ha. Prowadzący księgę wieczystą dla tej nieruchomości jest Sąd Rejonowy w Łańcucie pod numerem RZ1A/00036989/1.

Wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, wydano decyzję dotyczącą warunków zabudowy. Dokument ten oznaczony jest symbolem RIK.6730.1.105.2018 i datowany jest na dzień 06 listopada 2018 roku.

Cena wywoławcza dla wspomnianej działki wynosi 105 000 złotych.