Nowe inwestycje drogowe na terenie gminy Łańcut o wartości 25 milionów złotych

W gminie Łańcut trwają prace nad dwoma trasami komunikacyjnymi, które mają na celu ułatwić zakomunikowanie nie tylko z sąsiednimi miejscowościami, ale również z innymi gminami oraz powiatami. Wraz z nadejściem wiosny ruszą również renowacje kolejnych dróg lokalnych. Całość planowanych działań została oszacowana na 25 milionów złotych, przy czym znaczącą część tych środków samorząd uzyskał z puli rządowej.

Inwestycja obejmująca drogę o długości 0,5 km ma ogromne znaczenie dla mieszkańców regionu. Droga ta stanowi połączenie pomiędzy miejscowością Kraczkowa i wzgórzem Magdalenka znajdującym się na terenie sąsiedniej gminy i powiatu. Obecnie droga ta jest nieutwardzona, lecz w ramach przewidzianych prac uzyska nawierzchnię asfaltową. Ponadto, zostanie poszerzona do 3,5 metra, a dodatkowo powstaną miejsca umożliwiające omijanie większych pojazdów, wytyczone zostaną pobocza oraz zaplanowane jest odwodnienie terenu.

W związku z budową tej drogi rozpoczęto również prace nad trasą przebiegającą przez Kraczkową – największą wieś gminy Łańcut, która jest miejscem położenia większości gospodarstw na terenie tej miejscowości. Mieszkańcy od lat oczekiwali na modernizację tej trasy, którą obecnie czeka nie tylko wymiana nawierzchni. W ramach przewidzianych prac nastąpi również renowacja drogowych przepustów oraz modernizacja oświetlenia. Całkowity koszt tych działań wyniesie ponad 10 milionów złotych.