Wzrost sprzeciwu mieszkańców Łańcuta przeciwko planowanej budowie bloków mieszkalnych w sąsiedztwie Bażantarni

Odnotowuje się rosnący opór społeczności lokalnej w Łańcucie na Podkarpaciu, skierowany przeciwko planowanej budowie wielopiętrowych budynków mieszkalnych w pobliżu leśnego parku znanego jako Bażantarnia. Zamierzenie to obejmuje przyległe tereny do ulicy Piekarskiej.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Łańcut oraz dla całej jego powierzchni, które znajdują się pod specjalnym nadzorem konserwatora zabytków, zostały upublicznione w ubiegłym tygodniu. Właśnie te dokumenty spowodowały wzmożenie protestów ze strony mieszkańców.

Bartosz Podubny, pełniący rolę zastępcy konserwatora zabytków na terenie województwa podkarpackiego, odniósł się do tej kwestii, prezentując swoje stanowisko w tej sprawie. Wyraził je podczas specjalnie zorganizowanego spotkania, które miało na celu omówienie kontrowersji dotyczących wspomnianych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wysłuchaliśmy także opinii na temat tej sprawy od Michała Mgleja, pełniącego obowiązki zastępcy burmistrza miasta Łańcut oraz Konrada Krupy, zastępcy kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia w Urzędzie Miasta Łańcuta. Na spotkaniu pojawił się również pan Hadrian, reprezentujący interesy mieszkańców.